FET內建型切換式穩壓器

ROHM的切換式穩壓器(DC-DC轉換器)系列備有多款機型,適用於各種領域。FET內建型(降壓型/升壓型/升降壓型)、FET外接型(降壓型/升壓型/升降壓型)、1ch型以至系統電源型等機型,廣泛地涵蓋了各種應用領域。
FET內建型切換式穩壓器
Quick Search
Input
Vin Min.
  [V]
Vin Max.
  [V]
Output
Vout
  [V]
Iout
  [A]
FAQ