SML-H12U8T(C) - 設計模型

ROHM的晶片LED除標準型之外,還備有頂視型晶片LED、側面發光晶片LED、適用於背面貼裝的晶片LED等產品系列。

Models

SML-H12U8T(C) SPICE Model
 
SML-H12U8T(C) Ray Data
 
Ray Data for Optical Simulation (LightTools Format)

2D/3D/CAD

SML-H12U8T(C) 3D STEP Data
 
Parasolid X_T File
 
Download Parasolid X_T File for SML-H12U8T(C)
3D eDrawings Data
 
Download 3D eDrawings Data for SML-H12U8T(C)

Characteristics Data

ESD Data
 
For SML-H12U8T(C)
Thermal Resistance
 
For SML-H12U8T(C)