BU7266FV
低耗輸入輸出全振幅運算放大器

BU7265/BU7266xxx及擴大了工作溫度範圍的BU7265SG/BU7266Sxxx是超低耗電流的輸入輸出全振幅CMOS運算放大器。具有低電壓工作、低輸入偏壓電流的特點,是最適於電池驅動裝置、行動式裝置及感測器放大器的運算放大器。

Data Sheet 購買 *
* 本產品是標準級的產品。
本產品不建議使用的車載設備。

Product Detail

 
料號 | BU7266FV-E2
狀態 | 可購買
封裝 | SSOP-B8
單位數量 | 2500
最小包裝數量 | 2500
包裝形式 | Taping
RoHS | Yes

規格:

Grade

Standard

Power supply (Min.) [V] (+5V=5, +/-5V=10)

1.8

Power supply (Max.) [V] (+5V=5, +/-5V=10)

5.5

Channel

2

Circuit Current (Typ.) [mA]

7.0E-4

Input Offset Voltage (Max.) [mV]

8.5

Input Bias Current (Typ.) [nA]

0.001

Slew Rate (Typ.) [V/µS]

0.0024

Input Voltage Range [V]

VSS to VDD

Output Voltage Range [V]

VSS+0.1 to VDD-0.1

Voltage gain (Typ.) [dB]

95.0

Output current (Typ.) [mA]

2.4

CMRR (Typ.) [dB]

60.0

PSRR (Typ.) [dB]

80.0

GBW (Typ.) [MHz]

0.004

Operating Temperature (Min.) [°C]

-40

Operating Temperature (Max.) [°C]

85

Package Size [mm]

3x6.4 (t=1.35)

功能:

N/A