BU7294SFV
高速輸入輸出全振幅運算放大器

BU7291G /BU7294xx、BU7291SG/BU7294Sxx是含1個電路/4個電路的CMOS運算放大器電路。可實現輸入輸出全振幅、高轉換速率、低電壓工作、低耗電流、高速動作,輸入偏壓電流極小為1pA (Typ),且BU7291SG和BU7294Sxx的特點是-40°C~+105°C的大工作溫度範圍。

Data Sheet 購買 *
* 本產品是標準級的產品。
本產品不建議使用的車載設備。

Product Detail

 
料號 | BU7294SFV-E2
狀態 | 推薦品
封裝 | SSOP-B14
單位數量 | 2500
最小包裝數量 | 2500
包裝形式 | Taping
RoHS | Yes

規格:

Power Supply (Min.) [V] (+5V=5, ±5V=10)

2.4

Power Supply (Max.) [V] (+5V=5, ±5V=10)

5.5

Channel

4

Circuit Current (Typ.) [mA/ch]

0.5

Input Offset Voltage (Max.) [mV]

9

Input Bias Current (Typ.) [nA]

0.001

Slew Rate (Typ.) [V/µs]

3

Input Voltage Range [V]

VSS to VDD

Output Voltage Range [V]

VSS+0.1 to VDD-0.1

Voltage gain (Typ.) [dB]

105

Output current (Typ.) [mA]

8

CMRR (Typ.) [dB]

60

PSRR (Typ.) [dB]

80

GBW (Typ.) [MHz]

2.8

Operating Temperature (Min.) [°C]

-40

Operating Temperature (Max.) [°C]

105

Package Size [mm]

5x6.4 (t=1.35)

Find Similar

功能:

N/A
X

Most Viewed